Med kvalité och kompetens som ledord
har vi levererat transporttjänster sedan 1919.

Bergvalls Åkeri grundades av Anders Gustav Bergvall åkerirörelse med namnet Nya Expressen...

Anders Gustav Bergvall

Anders Gustav Bergvall

Den 6 maj 1919 startade Anders Gustav Bergvall åkerirörelse med namnet Nya Expressen. Han började med en dragkärra med vilken han körde ut styckegods från SJ godsmagasin. Godsmagasinet låg då bredvid centralstationen i Örebro. På hösten samma år inköptes en häst med tillhörande planvagn. Hästar fanns med i firman ända in på 60-talet då det blev svårt att parkera häst och kärra pga. att parkeringsrutor och automater infördes.

1941 avled A.G Bergvall hastigt och hans fru Ida drev åkeriet vidare till den 29 maj 1945 då kriget var över och sönerna Carl och Georg Bergvall tog över åkeriet.

Första lastbilen inköptes i början av 50-talet. Från 1919 till 1970 bestod huvuddelen av transporterna av distribution av gods från SJ godsmagasin till företag i Örebro. Även en tippbil ansluten till Örebro Åkericentral som körde åt gatukontoret under 50- och 60-talet. 1969 utträdde Carl Bergvall ur firman och Per Bergvall, son till Maja och Georg tog över verksamheten. Sedan tidigt 70-tal har vi distribuerat gods lokalt i Örebro åt ASG numera DHL. Distributionen har skett med både konventionella fordon och containerbilar som så kallade C-sam containers.

1986 ombildades åkeriet till aktiebolag och Annica, Anders och Peter Bergvall blev delägare, och Annica började jobba på kontoret. Från 1970-1995 körde vi varm mat åt Örebro kommun till och från ålderdomshem, skolor och daghem. Vi körde även portionsmat till pensionärer, sk. mattjänst.

1990 övertogs tre lastbilar och två släp från GDG som trafikerade Lindesberg, Storå och Kopparberg. Dessa utgick från ASG terminalen på Mannatorpsvägen i Örebro tillsammans med ca tio bilar som trafikerade Örebro stad. 1995-1999 bedrevs fjärrtrafik mellan Närke och Östergötland för ASG:s räkning med tre bilar med släp. Dessa såldes 1999 till EV Erikssons transport och i stället köpte vi tre kretsbilar av EVE som trafikerade Frövi, Fellingsbro och Nora.

1999 köptes även kretslinjen på Hällefors samt en bil med släp av Ove Petterssons Åkeri, och på så sätt täckte vi hela norra Örebro län.

2001 köptes en kranbil med släp in för transporter av elmaterial för Elektroskandias räkning. 2003 började vi istället köra åt Onninen i Karlskoga inom samma segment och hade då sex bilar med släp, samtliga med kran, som utför dessa transporter åt Onninen.

2004 övertogs VD posten av Anders Bergvall, äldste son i familjen, som nu driver åkeriet vidare i fjärde generation.

2008 förvärvades en bodbil med körning av Nora Specialtransporter AB.

2009 förvärvades en kranbil med släp av Monier Roofing AB med tillhörande körning av takpannor. Samma år säljs vår DHL distributionstrafik till Björks Åkeri.

2010 nyinvesterar vi i vår största kranbil hitills, med 36 meters räckvidd och som klarar lyft upp till 12 ton. Ett flerårsvatal skrivs med Cramo Sverige AB.

2011 lämnar vi DHL och ingår nya avtal med Onninen och Elektroskandia.

2012 Tar vi nya uppdrag, distribution för Onninens räkning med två skåpbilar. Avtalet är flerårigt. Investering i ny kranbil med 95 tonmeters kran. Förlängda avtal med Elektroskandia AB samt Cramo Sverige AB

2013. Dragbil med 53 tonmeters kran och trombontrailer inhandlas vilket möjliggör långodstransporter och internationella kranbilstransporter.

2014 bedrivs transporter av nätstationer för KL Industri.

2015 Bergvalls Åkeri läggs på is samtidigt som nytt bolag startas i koncernen under Bergvall Invest AB.

2017 startas verksamhet med Vägtransportledaretjänster